۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

[با ورق A4 رگش را میزند]

امتحان دیروز، تنها امتحان درس تخصصی که در طول امسال ۲۰ میشدم بود. بخاطر اعتراضات بچه ها به تدریس معلم، از مدییییرییییت گفتن نمره این امتحان تاثیر داده نمیشه :||| 

#سرنوشت_شوم_من :||||

+ گفتم که همه چی اوکی شد؟ آره :)) ولی نگفتم «دوست داشته شدن» چه لذتی داره و الان وقت انتقامه ولی من از این کارا بلد نیستم :))))))) 

  • آندرومدا :)
  • سه شنبه ۸ اسفند ۹۶

لِهِ له

آرامش و خندهٔ بلند و خواب بی دغدغه و روز بی امتحان و تستم آرزوست و آرزو بر جوانان عیب نیست -____________-

#آنچه_اسچول_با_من_کرد

  • آندرومدا :)
  • چهارشنبه ۲ اسفند ۹۶
• I set fire to the sky; Yeah, exactly me •
هشتگ
نویسندگان