انگاری زمستون دیر شروع شده، همیشه روز تولد من وسط برفا میشد هلاک شد به واقع.

+ فقط کلاس زبان میتونه گند بزنه تو روز آدم ^~^