+ به فامیلاتون بگید وقتی میدونن رو صورتتون کرم و پنککه کیک نمالن رو صورتتون. کابوسم همین بود که کیک بمالن تو صورتم که اتفاق افتاد :| داداشم که یک چهارم کیکو مث بناها مالید به صورتم به تنهایی :|| چک‌ چک ازم کیک می ریخت پایین :| مامانم جیغ میزد مبلااااام مبلااااام :|

+ کادوی دوستام از خونوادم بیشتر بود :`| 😂

+ داداشم چققققد خوبه ❤ 

+ بهترین تولد عمرم بود ! ریلی ! 

+ همه پفیلا ها و پفکا و پرتقالارو خودم خوردم *_* و نتونستم کیک بخورم :|

+ فردا تعطیله مدرسه *_*

+ فردا هفت حوض *____*

+ تمام صورتم چرب و چیلیه به ضرب کیک :|| 

- چقد امروز ته کلاس خندیدیم. کتاب تست خورشید. ناخنای مبینا. شکیبا. استایل من. خنده های مهدیه. یکتا :| ژامبونه واسنکه بوی پا میدادن :|