+ بالای ۱۸.۵ میشم :| :دی

+ تا خواستم از ماشین پیاده شم آهنگ مورد علاقم پلی شد :| ضربه ای که بهم وارد شد عمروعاص به اسلام وارد نکرده بود :||

+ ولی امروز بدترین روز عمرم نبود :)