وویی دبیر دفاعیمون کپی پاتریکه *_* شت بهار دلم برات تنگ شد باز :// 

- امروز به محض رسیدن به خونه فقط دلم میخواست بکپم ینی :/ حالا داداشم این حس نوستالژیش شکوفا شده بود نشسته بود کلیپ جنابخان میدید :// حالا من گیخ جواب (گیج خواب بود) :| یه جیغ کشیدم، بنده خدا گرخید، بعد رفتم اونور تا همین الان مث گریزلی خوابیدم :/

بعد حالا بابام گیر داده چرا پرتقال نمیخوری. آخه ... آخه کی وقتی از خواب پا میشه پرتقال نارنگی میخوره خدا ://

۵۰ تا تست فیزیک (فصل ۲ خیلی مزخرف و سخته) باید انجام بدم(معلمه شاخ شده پاسخ تشریحی میخواد)، همچنان خوابم میاد، دست و پام شله :/ و همینطور کاملا رد دادم و هرکی نزدیک میشه جیغ میزنم :| تازه زوری هم میخوان ببرنم مهمونی -_-

عررررررررررررربده نه تنها فردا میرم مدرسه بلکه پس فردا ازمون هم دارم -_-_-_-

از میانترما هنوز هندسه و جغرافی و دینیو دادیم. احتمالا ۲۰ شم جغرافی و دینیو. اما هندسه قطعا زیر ۱۵ :/ گند زدم.

• از این که هرگوشه زندگیم بوی گند مدرسه رو داره متنفرم. 

• کاشکی مامانم مریض نبود دیگه خدایی.

- دلخوشی:

امروز فلافل خوردم ناهار، تند *_*

خوابم برد :/

ریحانه

کفش جدیده *_*