اصولاً هروقت همه چی خوبه و خیلی میگم خوبه، بعد یک صدم ثانیه همه چی کلا میپکه :|| 

ولی به حر هال خدایا مرسی اه بابت اینکه جدیدا از اون دوز ِ لوس بودنم کاهشاندی و مرا قوی کردی :| و اینکه به درک که ریحانه هم پر و فلان و اینا. ولی خدایی اینکه سوسیسشو قسمت میکنه باهام ینی همه چی فلن خوبه :| اره خلاصه معیار من اینه :| 

• انقد کمبود خنده دارم به اینکه خورشید «ماده و پاد ماده» رو گفت پاده و ماد پاده» مث روانیا دو ساعت پهن شدم کف زمین خندیدم. در حدی که نزدیک بود منفی بگیرم :// 

• من و ریحانه حتی تو اینکه امروز سوسیس برده بودیم و جفتمونم باهم لبامون خشکی زد تفاهم داریم :// بماند که سوتی عظیمی در مقابل باباش دادم و او نیز متقابلا بطرز وحشنانکترتری:/

• امروز چه روزیه؟ 

۲۳ ابان سالگرد فوت مرتضی پاشایی :///////////

تولد حریر *_*

و شروع ترم جدید کلاس زبان [شتِ غلیظ مشدد]