دیشب مهمون داشتیم. خوش گذشت... خسته بودم اما تا ۱ بیدار موندم. صبح نزدیکای ۹ بیدار شدم و تا ۱۱ یللی تللی کردم :| و بقیشو کارای مدرسرو انجام دادم تا ۲.

از سه و نیم اینا عم تستای فیزیکو زدم. خیلی کندم :| برا هر سوال ۲ دیقه و خورده ایه میانگین زیاده.

الانم که کلی نی نی اومد خونمون *_*