دیشب خواب دیدم عراقی شدم:/ می بینید چنقذه لاکچری؟؟ بعد جنگ بوده فک کنم با اسپانیا 😂 بعد منم سرباز بودم تا حالا جنگ نرفته بودم.‌‌ بعد از یکی سلاح میخواستم... نیشمم تا بنا گوش وا بود همش 😂 لوکیشن هم پارک جنگلی بود😂

یه بار دیگه هم خواب جنگ دیده بودم البته‌. اون خیلی خفن بود‌. جنگ جهانی بود فک کنم😂  من یه ادم خاص بودم احتمالا فرمانده... بعد رفته بودیم ته یه گودال اب درااااز کشیده بودیم که دشمن نبینمون😂

آی ام شیر زن ایرانی 😂 دیگه به حر هال دیگه 😂✋