امیدوارم سلامتیمو بدست بیارم!! چند روزه گوشه تخت مچاله شدم تو خودم و از درد مینالم :| 

خیلی خوب میشد اگه ذره ای مورد ارزش و احترام واقع بشم و تو این شلوغا یکی دکتر که نه، لاقل بهم قرص بده :/

امیدوارم هیچوقت نصیبتون نشه ..

دارم به خودم امید میدم که ته تهش سرطان دله :|

• فاینالمم به زور پاس شدم.. ۸۳ از ۱۰۰ با حداقل ۵ نمره تقلب -_- وکب سخت بود خب :/

کوییز امروزم که کاملا با جوابای من در آوردی دادم.. پاینده باشم :/

• خدایا ناموسن منو شفا بده :/// من تا حالا با دل و روده کسی بازی نکردم که الان داری تلافیشو سرم در میاری بیخیدا .

ممکنه سوتی داشته باشه از لحاظ ویرایشی؛ ولی واقعا نمیتونم به کلمات نگاه کنم :|

و در همه حال پوکرم