۲۰ چُد معدلم ^^

* پابوسا توقع نداشتم :| عربی که «تنیس روی میز» ُ نوشته بودم «التنیس علی المنضدة» :| مطالعات عم ولایت فقیهُ نوشته بودم «قانون اساسی و دین اسلام» :||

و نکته مهم اینه که چرا انضباطمو کامل دادن؟ :||