تقلا نکنم...

از خودتون راضی باشید... از خودم... از خودم باید راضی باشم...

آندرومدا :) ۰ ۱۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان