وبلاگ یکی از بلاگرا برام ستاره ش طلایی شده بود و عنوانش مربوط ب امتحان و چیزا. از تقلب و این چیزا گفته بود. براشون نوشتم آدم گاهی مجبوره تقلب کنه بخاطر توقعاتی که اطرافیان از آدم دارن.

من آدم خرخونی نیستم اما توقع دارن ازم بطرز بد و وحشتناک. از سرزنش شدن بیزارم. و از استرس سرزنش شدنه ک تلاش میکنم خوب بخونم و امتحان بدم که موفق نمیشم اکثرا... و در واقع درس می خونم ک 20 بشم! یادگیری هم ب درک! 

و وقتی می رم سر جلسه خیلی چیزا یادم میزه و مجبورم ب خاطر ی نمره زپرتی تقلب کنم. 

- معدل ترم اولم شد 19.93 ... بخاطر اون هفت صدم که بخاطر علوم بود صدبار ب من حرف زدن. و بخاطر اصرارای من ک میخواستم برم ریاضی خیلی شیک گفتن تو عمدا 20 نشدی که نری تجربی :| خلم من؟

- من یاد گرفتم نمره تمام زندگی آدمه! فقط کسی موفقه ک میره مدرسه تیزهوشان! منی ک سمپادی نیستم خنگم! اگه نمره م 20 نشه بدبختم! 

- یه روز که مامان شدم بچه مو بخاطر توانایی هایی که نداره و لاقل کمتره سرزنش نمیکنم. شما هم قول بدید این کارو نکنید.