اولین امتحانمو که میخواستم بدم فکر نمی کردم تا الان دووم بیارم ... جدی فکر میکردم میمیرم.

- سریاس از 5 تا تروریست حادثه ترور تهران بود. کریم ابرو خفن امروز اومد مدرسه میگفت عاشق سریاس شده :| بعد از توی مدرسه صدای بلندی اومد... من: داعش حمله کرده...سریاس اومده کریمو ببره :|

- برگشتنی تا سه راهو با مامان کریم ابرو خفن (مادر زن سریاس :| ) اومدیم... یه بروشور داده بودن بهمون , تبلیغاتی بودّ. عکس دبیرای یه مدرسه بود، مرد بودن... بعد کریم جلو مامانش داد زد : آندرومدا نیگا این دبیر عربیه چقد کیسه :|| 

- یه رمان به کریم ابرو خفن گفتم بره بخونم... اسم یکی از شخصیتاش سوشا بود...sosha...بعد کریم میگفت soosha :||| دختره اسمش violet بود کریم ویولتو میخوند vioolt :||| من سر نمیکت حیاط مدرسه داشتم عربده میکشیدم از خنده.

- مامانم خونه نیست و کباب کوبیده می خوریم =پی

- در پی عشق جوانه زده عندرون کریم، منم عاشق صدای سامیلو و مدل خوندنش شدم D: فورعور -_- *_*