- الان ی عده داغان پیدا میشن میان میگن "تنها فصلی که یاد گرفتم همین بود" یا داغان تر آنکه "من بلدم :)"

خب به درک.