#💌

خدایا هیچیمان که به آدم نرفت لاقل ما را آدم کن نمازمان را مثل آدم بخوانیم؛ مثل آدم، مسلمان باشیم خدا :')

آندرومدا :) ۰ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان