سوار ماشین شدم. کله سحر، تو سرویس، وسط زمستون، عربده کشید و گفت ولنتاینتون مبارک ^~^ و برای من سوال بود که ولنتاین فحشه الان، اسم ماشینه، انقلابه، چیه :|| بعد گفتن روز عشقه. بعد گفتم لابد ولنتایمه، اشتباه میگن ولنتاین :| ولن هم سینونیمِ لاوه :|

اره خلاصه همچین دختر خانوم و چشم و گوش بسته ای هستم #افتاب_مهتاب_ندیده •~•

+ و امروزم از بالای پله ها شوت شدم پایین ^_^ دیگه داره برا همه عادی میشه :`|