+ معدلم 18.90 شد :|| ششششششششششششششششششششت!

+ من ۵ ماه تمام با تمام وجودم براش ذره ذره سوختم و علی رغم تموم ناامیدیام امید داشتم همه چی مث قبل میشه. چند روز پیش اومد افتاد به غلط کردن. تو مرامم نبود بگم نه. ولی از دل برود هرآنکه از دیده برفت :)) 

+ امروز مردم از گرسنگی :| از همه غذا های بچه ها هم خوردم ولی خدایی سیستم غذایی من از بدو تولد افتضاح بوده‍. #مادرشاغل

+ معلمای ۵شنبه مردن. دبیر ریاضی، به بچه ها گفت آندرومدا همه بچه ها ی اون ردیفو جادو کرده. بعد گفت منم جادو کرده :|| [پشم هایش را جمع میکند]

+ یعنی فردا دوباره مُردنای من شروع میشه بازم؟ البته حقته.

+ من دیشب موبایلمو خونه مامان بزرگم اینا جا گذاشتم و تمام اتفاقات مهمی که میتونست راجب مجازی بیفته دقیقا دیشب افتاد :||

+ دلم برا پیرهن و پلیور مشکی و چشمای گود رفته و سیاه خورشید گرفت. فردا اگه شد کلی بغلش میکنم و هیچی نمیگم. نمیگم مرگ حقه. نمیگم ناراحت نباش.حتی نمیگم بیبی بند کفشتو ببند میمیریا. فقط بغلش میکنم که بدونه چقد دوسش دارم. حتی اگه شد خودمم باهاش گریه میکنم. بعد بهش میگم اسپاسم عضلانی! شورخیدکم! اصن همه هزینه های من برا تو! همه سالاد ماکارانیا، ساندویچا، فسنجونا، کوکو سبزیا، قیمه ها و ماستا برا تو! فقط دوباره بخند ❤