هیچ به یاد دستبند فاطمه که پلاکش یه مربع بود داخلش نوشته بود ه‍! 

+ دلتنگتر از دلتنگرین ...

+ کاش واقعا همه چی به گنگیِ این سه نقطه ها باشه که میذاریم.

+ فردا ^_^

+ من امشب جشن میگیرم، بدون تو، تنهایی.