نیگاش کنین آخه چی کادو داده: کلیک

- اولین کادوی وبلاگی امسال

- اگر بدونی چقدر اشکم در اومد که ریتالین :/ دوست دارم *-*