میگن که زندگی و توانایی خودتونو با خط کش زندگی دیگران اندازه نگیرید‌. حالا من نمدنم والا.