مثلا سیزدهِ دِی...

| گند زنندهٔ خستهٔ کبیر |

بچه که بودم یه دختره همسایمون بود اسمش مهسا بود ۱۳ دی تولدش بود، ده سالی ازم بزرگتر بود. وقتی فهمید منم دی ماهیم کلی بغلم کرد . کراشم بود خلاصه :| الان نزدیک ۸ سال از اون روزا میگذره . مه‍سا کجایی؟ تولدت مبارک 

کاش یا میشد زمان متوقف بشه یا مث باد بگذره آدم بمیره راحت شه.