دیشب به دلیل مسخره ای خوابم نمی برد. به خآطر امتحان :| از کی انقد چندش شدم؟ :||

امتحان ترم هندسه :// نیم ترمو که ۱۲ شده بودم D: اینو احتمالا ۱۶ ۱۷ شم :| هشتگ چگونه امتحان را قهوه ای بدهیم؟؟ از آندی بپرسید :) 

+ ۳ هفته دیگه تولدمه D: