اینجا یه ساله شدا! از منِ دمدمی مزاجِ داغون بعیده!

فردا اولین امتحان ترم -_- ولی به خودم قول دادم اون ماست مالی قبلو تکرار نکنم :|

+ چقد از ۲ دی پارسال تا امسال بزرگ شدم.