حتی اینکه امروز تا ۳ مدرسه بودم و فردا ازمون دارم و شنبه نیم ترم ریاضی و مثلثاتو بلد نیستم و ۵۸ تا تست فیزیک و ۷۰ تا تست ریاضی باید بزنم و شونصد میلیون صفحه پاک نویس باس بنویسم و  امروز قیافم شبیه فلفل دلمه ای شده بود و مامانمم نیست هم نمی تونه حال خوبمو خراب کنه. حالا چه مرگمه نمیدونم :|

الان که فک میکنم میبینم  امروز تا ۳ مدرسه بودم و فردا ازمون دارم و شنبه نیم ترم ریاضی و مثلثاتو بلد نیستم و ۵۸ تا تست فیزیک و ۷۰ تا تست ریاضی باید بزنم و شونصد صفحه پاک نویس باس بنویسم و امروز قیافم شبیه فلفل دلمه ای شده بود و مامانمم نیست عرررررربده :|

Be strong :|

• به جهنم اصن *_* شال ببرم واسه تولدش؟ تولد نمیگیره. دلم میخواد مث پارسال برم تولدش براش کاغذ کادو ی مینیونی ببرم بعد براش بنویسم به مهر تو آذر به جان شدم. آخه میدونین قر تو کمرم فراوونه نمیدونم کجا بریزم :||