من بی مصرف ترین و بیخودترین انسان روی کره زمینم چون گروه خونیم o منفیه و باید برم به زلزله زده ها خون بدم ولی قطعا اگه یه کیسه خون بدم ۲ تا کیسه باید بهم بدن تا به هوش بیام . 

واقعا هر اتفاقی ممکنه. دلم برا غربت و غم و غیرت همیشگی کوردا می گیره. چه خوبه که یه رگم کورده. اسماً افتخار میکنم، رسماً کوردای واقعی فوق العادن. خدا بهشون صبر بده. از دست دادن زن و بچه و شوهر و خواهر و برادر و مادر و پدر و خونه و مال و اموال، درموندگی و وحشت. خدا جون ... شکر.