خورشید امروز یه چی رو بد اچتبا زده بود بچم. [پیرمرد چشم ما بود] رو خوند [پیرمرد ما چشم بود] :| بچه رو زور میکنن به رشته نظری همین میشه دیگه رد میده :| 

خاب من فهمیدم پروین اعتصامی زنه :))))))))))))))))) تازه بچه ها سوال انحرافی پرسیدن قیصر امین پور زنه یا مرد؟ منم سو اسمارت، گفتم مرد :) پا شدن به احترامم نیم ساعت تا زنگ تفریحو سکوت کردن :))))))

• امروز به یقین رسیدم که برای همدیگه تموم شدیم. تاریخ انقضا دارن ادما. من تموم شدم براش و اونم از چشم من افتاد. خوشحالم چون۱) تکلیفم با خودم مشخص شد.

۲) دیگه بغل دستی ندارم و رفت کپید پیش دوست جدیدش.

۳) دیگه بغل دستی ندارم و میتونم سر زنگ دفاعی و ادبیات و رسانه پاهامو دراز کنم :))

۴) دیگه بغل دستی ندارم و امتحانامو بی تقلب می نویسم :|

۵) دیگه بغل دستی ندارم و دیگه هیچکی نی با لگد زدن شلوار مدرسمو کثیف کنه :|

• تنها شدم. ولی به درک رفیقای من هیچ کجای زندگی منو نگرفتن‌‌. این نیز بگذرد.

• فردا امتحان رسانه داریم :||||||| چی چی هه :/

• نمیدونم به آندرومدا فحش بدم یا بشونم بغلم نازش کنم :$|