از نمره ۰.۷۵ از ۵ توی ریاضی

به ۱۱ از ۱۵ توی شیمی رسیدم :|| برید حال کنید اصن ;D

البته شیمیو براحتی میتونستم ۱۵ شم ولی واقعا اون همه سوال سخت و محاسباتی رو توی ۳۰ دیقه نوشتن سخت بود. 

میدترم زبان عم خوب ندادم، ولی گند عم نزدم. ولی خاب از معدود دفعاتی بود که نتقلبیدم :|| برق رفت سر امتحان :/ 

چقد امروز با شکیبا و ریحانه خندیدیم واقعا... آجغالا سر به سر من میذارن -_- به عمتون بخندید -_-