امروز داشتم از مدرسه بر میگشتم تو ماشین داشتیم اهنگ گوش میدادیم.

بعد یه اهنگ ریتمیک قشنگی بود اصن. بعد من یه حرکتی زدم با گردن و اینا :|| بعد ماشین بغلیه یه نیسان بود :// دید منو :/ و شانس من آناً ترافیک شد :/// حالا مگه نیسانه از لوزالمعده ما میرفت اونورتر؟؟؟

من: میشه بری؟ :|

• تفاهم بین من و پسر همسایمون موج میزنه. صبح همزمان میریم، بعد از ظهر همزمان برمیگردیم.

• فردا مدرسه رفتن همانا و حل کردن ۲۰ صفحه تست همانا :| کلااااااس زبااااااان :(((((( لیسنیییینننننگگگگ و ورررررکبوووووک  -_-