راستش من معتقدم اگه کاری رو شروع کردم و تا یه جایی اون کار بدون مانع بود یعنی خدا هم بابت اون کار خوشحال و اوکیه و کلا موردی نداره.

یعنی مِن باب مثال اگه بخوام خودکشی کنم و تا حدودی خوب پیش بره یعنی قطعا خدا مشکلی نداره :| و قراره وسط بهشت شاهد به تحقق رسیدن تک تک آرزوهای شیرینم باشم :/