جدیداً به هرکی/چی که دوسش دارم فکر میکنم، فکرِ این میاد تو سرم که من که قراره بمیرم!! این شادی و خوشحالی موقتیه!!

× نمیدونم ولی واقعا از لحاظ سلامتی مشکل دارم |: امروز خودمو وزن کردم ۴۷ کیلو... با ۱۶۳cm قد جداً جالب نیست :| ظاهراً رنگ پریده ام فقط ولی باطناً گودبای لایف طورم ^_^ #تاثیراتِ مادرِ شاغل