توی این چند روز یه جایی از دلم درد به طرز فجیع طوری درد گرفته که تا حالا خودمم نمیدونستم چنین جایی تو بدنم وجود داشته باشه |:

واقعا یه جور بدی درد میکنه... بعد جالبه هروقت وارد اتاقم میشم درد میگیره :/ بعد کنارش حالت تهوع و بدن درد و سرررردرد /: ناموساً سرطان مرطانی ایدزی میدزی نگرفته باشم؟ /: 

احمقانه فکر میکردم اگه آب بخورم خوب میشم. نصفه شبی دو شیشه آب تموم کردم‌ /: 

حامله مامله نشده باشم 😂😂

خدا شفام بده واقعا حالم بده -_- 

• اگه چنل جوین بدید من آناً خوب میشم aandromedachannel 😂@