به جرمِ رشت رفتن باید یه هفته زودتر فاینال بدم :| فردا! :/ من حال ندارم خا.

نمیدونما؛ ولی عذاب وجدان دارم. خیلیَم! هنوز پامونو نذاشتیم تو مدرسه هه، میگه یک و هشتصد نقد! عرق شرم بر گریبانم نشست :| والا بخدا من میدونستم قبول میشم برا همون اونهمه زار زدم که نمیخوام آزمون بدم :/ چون واقعا همش باید خرج کرد برا این مدرسه... از خونه مون هم دوره. ۳ تومن فقط میشه سرویس! اگه بابام لطف نکنه منو نرسونه باید بمیرم :/ شانسه؟! نه خدایا پابوساً شانسه؟! اقدسیه از دور  زیباست از درون همش یا یه طرفه ست، یا بن بسته یا ترافیک.‌ مسئولین رسیدگی کنن.

+ میشه ردیف کنی ما به قولمون عمل کنیم خداجون؟