داداشم ۷ سال ازم کوچیکتره... یه پیتزا داشتیم فقط |: به من نصف کمترشو دادن ب اون مسخره نصف بیشترشو :| هرچی بهش گفتم بهم یه تیکه بده نداد. نیم ساعت بعدش اومد زاری و ضجه که بیا باهام بازی کن. منم گفتم اون موقع که پیتزا میخواستم میخواستی بدی :/ نع D: 

۰/ خا چیه مگه پیتزاس. رستگاری دنیا و آخرت D: دیگه همه با پیتزا این رلن _-_

۰۰/ میخواستم پست صوتی بذارم. با اون یاروی تقلید صدای موبوگرام. فایلا آپلود نشدن. یعنی اصلا توی گوشیم وا نشدن.