مامان بزرگم بهم یدونه از این جا جواهری چوبی بزرگا بهم داد‌ . بعد میگه قبلا هم بهت داده بودم این شکلی؟

گفتم آره.

گفت خا این باشه واسه جهیزیه ت .

داداژ من می خوام ادامه تحصیل بدم =|من تازه پارسال سیکل گرفدم خا.

۰/ عذر می خوام؛ نظرات ۲ پست قبل خونده شدن ، اما به هر دلیلی تایید نمیشن. ممنون که درک می کنید .