" رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ"

پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن

را نداریم بر (دوش) ما مگذار ...

بقره/286

 

از http://parchin-2.blog.ir 

۰/

[ خدا جون؛ داری سر راهم نشونه می ذاری ]