.


دل آشوبه...

خب لعنتی با اون چشمای مشکیت تو چشمایِ آدم زل میزنی به بهونه بازی فکری یاد دادن؛ بعد هی دستت می‌خوره به دستای من... من هی سرخ میشم تو هی از این ور گوشم به اونور گوشم میگی چکار کنم... باشه هر چی تو بگی... هر چی تو دلته اصن... فقط با اون صدات نخند بهم و اون چشاتو گرد نکن نگو با تو ام ! 

آندرومدا :) ۱۰
• از یک فرفر مویِ خندآن بخوانید.
• آندرومدا اسم یه کهکشانه.

• بفرمایید چنلم؛ ماچالا ماچالا شونصد کا ممبر داره ‌D: ⬇
anothergalaxy_blog_ir
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان