بِذا امتحانا تموم شه ، بجا حامد همایون و شجریان و چاوشی، میشینم همه آهنگ جدیدای لیتو و وانتونزُ اینا رو دان میکنم :| با کامپیوتر امنیت ندارم :|| 

- ۱۱ روز تا وصال :||

- :) گَند می ظَنم عین عِمطاهانُ میدونم :]