ساعت چهار خیلی عجیبه کسی ب خونه کپک زدهٔ ما زنگ بزنه. ریحانه خانومن :| میگه مگ نمیخواستی بیای خونه مون؟ - میگم زر زدم بزار بپرسم. -میگه بیشور تو گفتی میای. 

میرم پیش بابام. نمیگم اِزازه میدی برم. میگم منو میبری؟ :|| پوکر نگام میکنه و میگه باشه ولی خودت برو :|| 

رفتم در خونه شونو زدم؛ وای خدای من داداشش ۳ سالشه. اومده اویزوون شده از گردنم میگه من دوسِت دارم بیا خونه مون :\

همه اهنگارو بلده :|| میگه خانومم ارومم تویی عاشق شو دلم ارومم تویی :| من و ریحانه :|| میگه یه صورت فرشته با چشای شیطون :/ یه تیکه میخواست "قلب من"."ملب قن" :|| !من پهن شده بودم رو فرش داشتم عربده میکشیدم :// حالا گند زد ب هیکل ما و نیز اتاق :|| پاستیلا رو ریخت تو لیوان اب :// ابو ریخت رو پتو :// پفیلاهای عزیز منو مالید ب ابای پاستیلی :|| 

نشستیم با هم جوکر دیدیم :|| جوکره از الان ب بعد هازبند من حساب میشه :||

آچغال کلی براش اهنگ خَشنگ ریختم هیچی اهنگ بهم نداد :[ اونهمه از تیلور داشت خو :[ 

وای داشتیم زیست تیزهوشانو میخوندیم چقد ایی بود. یارو همینجور دست گذاشته بود رو کیبورد اسم باکتری و سلول و کوفت و مرض میزاشت :[ رحزیطجوعدشزپسونکزلدطوس فحشه یا اسم باکتریه ؟

توی برجشون ک منتظر بودم اسانسور لعنتیشون بیاد در اسانسور ک وا شد هول کردم گفتم سلام ب یه نفر. بیشور سرشو مث گاو اورد بالا و مغرورانه اومد بیرون. هندزفری توی گوشش بود شاید نشنید. ولی ب من چ میخواست بشنوه چ وضعشه سلام میکنم جواب نمیدی. بمیر. ازت متنفرم. بی شخصیت کسی بهت نمیگه با کلاس و شیک و مغرور و شاخی. میگن بی شخصیت بی شعوری. ازت متنفرم از اون عینک زشتت ازاون ریش بد ریختت حالم بهم میخوره از اون موهای بد شکلت اه. الهی هندزفری گیر کنه ب گلوت خفه شی بمیری.

ب هیشکی نگید ولی از انتخابی ک کردم میترسم و شاید پشیمونم. میترسم برم ریاضی و کم بیارم. 

•  اهنگ جدید سلنا روگوشیدیندون؟ :]