• عشق دوران ابتداییم آلبوم داده بیرون :] محمدرضا فروتن :\ میبینید چ قانعم؟ :\\  البته حال ندارم گوش کنم ببینم چی خونده. بالاخره همه چی بین ما تموم شده :]]]

• امروز فی البداهه دستمو بلند کردم کنفرانس کاروفناوری  پودمان عمران رو بدم . چرت و پرت گفتم ولی گفتم :|| اخه من هیچوقت کاروفناوری ۲۰ نمیشم واسه همین چپ و راست کنفرانس میدم ک یه بار ۲۰ بگیرم واسه ترم دوم.

• تازه کنفرانس افعال ماضی و مضارع ادبیات عم داشتم. فیلمبرداری کردن بفرستن اداره :|| بچه ها میگفتن خیلی جدی حرف زدم و همین باعث شد خوب شه. برخلاف همیشه اول و اخر حرفام با هرهر و کرکره :| . اخه اصن حال و حوصله و اعصاب نداشتم.

• کار هنرمو پاره کردم یه دونه جدید کشیدم. 

• اخر هفته گندی از اب در میادـ خوندن واسه امتحان دینی. حل کردن سوالای زیست. حل کردن اون همه مسئله اتحاد و تجزیه و فاکتورگیری. و از همه مهمتر خوندن واسه فاینال.

• آنشرلی ص۱۷۰ و خورده ای ام. اخ جون ریحانه بهم کتاب نجوم داد.

• چقد امروز با کریم خندیدیم. مغزش رگ ب رگ شده بود هی کرکر میخندید. غزل هم ک کمپلت رد داده بود زارت زارت چرت و پرت میگفت خودش میخندید. این وسط من مث افسرده های هاوایی از استخون درد زار میزدم.

• موی کوتاه دوس دارم و بزرگترین مسئله اینه ک موهام فرفریه و اگه کوتاهش کنم تبدیل ب چیز میشه.

• چرا انقد دوس دارم بمیرم هم اکنون؟ :|| 

• کار هنر جدیدم خوشگل شد ولی چون ریحانه کشیدش. خوشحالم ک هنرستان قرار نیس برم :|| چون هرروز اشکم در میومد :|| 

• فقط ۶ روز تا مشهد ژانم 😍

• دیروز پام گیر ب صندلی و جلو مدیر و منشی اموزشگاه کله پا شدم. از خودم متنفر میشم گاهی ک انقد بی عرضه و دست و پاچلفتی میشم. امروز کریم میگفت نرگس منو ساخت. اگه نرگس نبود من همچنان ماست میموندم. - منم گفتم من چی؟ من ماستم؟ - گفت آره تقریبا. - زل زدم تو چشماش ، تو چشمام التماس ریختم و گفتم ولی از پس خودم برمیام. -نگام کرد گفت اره.

• قالب عوض شد چرت شد؟ 

• چرا نیستید شماها؟ یه چیزی بگید. اعصابم خورد میشه اینجوری.

• میرم انقد اهنگ گوش کنم تا بمیرم گُگاخِظ :]]]]]]]]]]]