تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
- بزرگ میشم یادم میره :]


فقط یه دانش آموزِ یه تختَش کَم ـه که میتونه کنفرانس جنگ نرم بده و زر زر کنه و بگه ماهواره فلان بهمان استیج نبینید؛ و بعد خودش بیاد دنبال ویدیوعاش بگرده. یه احمقی مث آندرومدا :]

#احمق_نباشیــمـ...Oh sorry .. فرست#احمق_نباشم اند دن #احمق_نباشیم :] 

• چون قراره شعار بشنوم [بخونم  _ ببینم] نظرعای این پُسد بَسده میشن.

آندرومدا :) ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۰۹ ۰ ۶۲ سه نقطه

اگر آندرومدآ را می شناسید سه نکنید! بگذارید اینجا را داشته باشد.