- حالم داره از قالب وبم بهم میخوره :'')

-  به حدی از داغونی رسیدم که آهنگای ساسی مانکن رو رد نمیکنم :'') 

- دشمن عزیز فازت چیه تموم نمیشی شونصد روزه؟ دیگه حالم از سالی و دکتر رابین بهم میخوره :'')

- هی یه صحنه ابد و یک روز میاد جلو چشمم. اون تیکه که آهنگ گذاشتن میرقصن. محسن با سیگار میرقصه :'') 

- معده درد گاوه گاو :'')

- واقعا حوصله کشیدن یه طرح چیز مانند انتزاعی ِ افتضاحی واسه هنر رو ندارم :'')

- فردا بالاخره ازم عکس میگیرن و بروشور اون تئاتر چیزی رو میزنن از شرش راحت میشم :'') 

- با گوشیم داشتم انیمیشن دانلود میکردم. هر چهار سال یه بار یه درصد میرفت جلو. حتی گوشیمو نبردم بیرون تا دانلود کنه. صبح تا غروب بیرون بودم یه درصد هم جلو نرفت. بیشور رو ۳۹ گیر کرده :'')

- موجود عشق کوچکی که "شیطونی'' را "شیطُنی" _ " دو تا " را " توتا" _ "سیاه" را "سیفید" میگوید، برایش یه دونه از این خونه فانتزی کوچلوییا هستن جنس پارچه ن ، عَعونا گرفتن ^^ هرکی از چادره میاد بیرون بهش میگه "عه اُمَدی تو؟" :'') "میشکستم"ـُ میگه " "میشکَندَم " [میکسی از شکاندم و شکستم😂] / لعنتی داشتم برمیگشتم میگفت نرو...لباس نپوش :''[

- خدارو شکر که زنگ دینی فردا پرید :'') ولی چرا زبان اومد جاش؟ :'')

- موزیک ویدیویِ I don't wanna live for ever ـِ زین و تیلور بس فانوسی ولی باحال بود چونان آهنگش :'') تیلور زِچت بود ولی توش چرا؟ :'')

- حالم دیگه از آهنگای موبایلم بهم میخوره :'')

- به محمد اصفهانی و یه آهنگش شدیدا علاقمند شدم :'')

- دارم میمیرم از سردرد :'') چرا آمّا؟ :'')

- :'')