اول کاری مُرد =| صفحه اول عم جا مُردنه اخه خواهرم؟ =| 

• نمره فاینال این ترم بسیار شِیم آور بود..هشت و نیم نمره کمتر میشدم رد بودم =| 

• یه رمان ۸۰۰ صفحه ای دارم میخونم...مدتها انتظارشو کشیدم برسه دستم ^^ این همه مدت توی این تعطیلات امداد غیبی فقط ۱۹۰ صفحشو خوندم =| خو اخه اینترنت همیشه مانع تحقق یافتن آرمانهایم عست =| 

• بوم بوم تولدمان نزدیک عست ^^ ولی فک کنم بدترین تولد عمرم شه.. چون کادوم از یه گوشی جدید به وسیله ای بسیار بیخود و سپس به هیچی نزول پیدا کرد =| گمونم روز تولدم توی کاغذ کادوها یهم پشگل بدن =\ گرچه کاغذکادوهامونم تموم شدن =| هیچی دیگه پ همون پشگلَرو خالی خالی میدن =|

هعی نامردا من همیشه رو تولدم کلی ارزو و رویا دارم =[ 

• وای عاغا خدایی یه بار دیگه عنوانو ببینید حال کنید خدایی خعلی باحاله ^^ خفن بخونیدش It was the end ... وویی ^^ عجیجم ^^ اه -.- ایی -.-